<
Konsumenttvistnämnden

En konsument som är missnöjd med den tjänst som levererats av en advokat eller biträdande jurist kan, om ingen uppgörelse träffas mellan parterna, få sin klagan prövad vid Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Kontaktuppgifterna till konsumenttvistnämnden följer nedan.

Konsumenttvistnämnden
Box 27321, 102 54 Stockholm
Telefon: +46(0)8459 03 00
E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Webb: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden