<

Gunnar Svedberg
Advokat
‍Telefon: +46 739 969 311
E-post: gunnar.svedberg@ragmark.se
Språk: svenska och engelska

Om Gunnar

Gunnar Svedberg är specialiserad inom tvistelösning. Han har erfarenhet av att arbeta både som ombud och som domare. Han har företrätt svenska och internationella klienter i såväl domstol som inför skiljenämnd.

Professionell bakgrund och utbildning
Partner, Rågmark & Partners, 2021-
Advokat, Olof Johan Rågmark Advokatbyrå, 2019–2020
Jurist, Riksgäldskontoret, 2018–2019
Tf. hovrättsassessor, Hovrätten för Västra Sverige, 2017–2018
Tingsfiskal, Vänersborgs tingsrätt, 2015–2017
Hovrättsfiskal, Hovrätten för Västra Sverige, 2014–2015
Biträdande jurist, Advokatfirman Delphi, 2012–2014
Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2011–2012
Trainee, Advokatfirman Delphi, 2010–2011
Jur. kand., Lunds universitet, 2010

Medlemskap
Advokatsamfundet
Young Arbitrators Sweden (YAS)

CV som PDF-dokument