<

Linus Örnulf
Jurist
Telefon: +46 707 297 669
E-post: linus.ornulf@ragmark.se
Språk: svenska, engelska och franska

Om Linus
Linus Örnulf är specialiserad inom tvistelösning. Han har erfarenhet av att arbeta som domare.

Professionell bakgrund och utbildning
Biträdande jurist, Rågmark & Partners Advokatbyrå, 2023-
Rättssakkunnig, Statsrådsberedningen, 2022
Biträdande jurist, Rågmark & Partners Advokatbyrå,
2021-2022
Biträdande jurist, Olof Johan Rågmark Advokatbyrå, 2020-2021
Verksjurist, Inspektionen för strategiska produkter, 2019
Tf. rådman, Stockholms tingsrätt, 2018
Tf. hovrättsassessor, Hovrätten för Västra Sverige, 2017–2018
Tingsfiskal, Göteborgs tingsrätt, 2015–2017
Hovrättsfiskal, Hovrätten för Västra Sverige, 2014–2015
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2012–2014
Juristexamen, Stockholms universitet, 2012

Artiklar
Om tillhandahållande av allmänna handlingar i dispositiva tvistemål, SvJT 2020
Rätten att överklaga hovrättens beslut om återförvisning i dispositiva tvistemål, SvJT 2021

CV som PDF-dokument