<

Linus Örnulf
Jurist
Telefon: +46 703 555 171
E-post: linus.ornulf@ragmark.se
Språk: svenska, engelska och franska

Om Linus
Linus Örnulf är specialiserad inom tvistelösning. Han har erfarenhet av att arbeta som domare.

Professionell bakgrund och utbildning

Biträdande jurist, Olof Johan Rågmark Advokatbyrå 2020–
Verksjurist, Inspektionen för strategiska produkter, 2019
Tf. rådman, Stockholms tingsrätt, 2018
Tf. hovrättsassessor, Hovrätten för Västra Sverige, 2017–2018
Tingsfiskal, Göteborgs tingsrätt, 2015–2017
Hovrättsfiskal, Hovrätten för Västra Sverige, 2014–2015
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2012–2014
Juristexamen, Stockholms universitet, 2012

Artiklar
Om tillhandahållande av allmänna handlingar i dispositiva tvistemål, SvJT 2020
CV som PDF-dokument