<

Olof Rågmark
Advokat
Telefon: +46 709 503 589
E-post: olof.ragmark@ragmark.se
Språk: svenska och engelska

Om Olof
Olof Rågmark är specialiserad inom internationella och inhemska skiljeförfaranden. Han agerar både som skiljeman och som ombud i såväl ad hoc-skiljeförfaranden som institutionella skiljeförfaranden. Han har en omfattande erfarenhet av att hantera tvister rörande återförsäkring och internationella entreprenadavtal, sjö-och transporträttsliga tvister samt tvister inom energi- och kommunikationssektorn. Han har erfarenhet av tvister angående prisändrings- och indexeringsklausuler inom den europeiska gas- och energisektorn. Som ombud och skiljeman i internationella skiljeförfaranden har Olof Rågmark också hanterat tvister beträffande varaktiga anskaffningsavtal rörande råvaror samt tvister härrörande från M&A-transaktioner och tvister mellan aktieägare.

Professionell bakgrund och utbildning
Delägare Rågmark & Partners, Stockholm, 2021–
Delägare, Olof Johan Rågmark Advokatbyrå, Stockholm, 2016-2020
Delägare, Advokatfirman Delphi, Stockholm, 2008–2015
Delägare, White & Case, Stockholm, 2001–2008
Delägare, Johnsson & Johnson Advokatbyrå, Stockholm, 1989–2001
Svea hovrätt, Stockholm, 1987–1989
Linköpings tingsrätt, 1985–1987
Studier i sjö- och sjöförsäkringsrätt, Oslo universitet, 1981
Jur. kand., Uppsala universitet, 1985

Medlemskap
Advokatsamfundet
International Bar Association
International Law Association
Swedish Arbitration Association
Swiss Arbitration Association
Association of International Arbitration
The London Court of International Arbitration

CV som PDF-dokument

Under de senaste åren har Olof Rågmarks arbete som skiljeman omfattat bl.a. följande.

Ad hoc-skiljeförfaranden
- Tvist rörande svensk kasko- och P&I-försäkring med internationella parter, ordförande
- Tvist om köp av aktier med svenska parter, partsutsedd
- Allmän kommersiell tvist med svenska parter, ordförande
- Entreprenadtvist med svenska parter, partsutsedd 

UNCITRAL-skiljeförfarande
- Tvist med koppling till telekomsektorn med internationella parter, partsutsedd 

ICC-skiljeförfaranden
- Tvist om köp av aktier med svenska och amerikanska parter, partsutsedd
- Tvist om köp av aktier med svenska parter, partsutsedd 

SCC-skiljeförfaranden
- Entreprenadtvist inom energisektorn med skandinaviska parter, partsutsedd
- Tvist rörande prisindexering inom energisektorn med internationella parter, partsutsedd
- Tvist med koppling till IT-sektorn med svenska parter, ordförande
- Tvist rörande fel i komponenter inom energisektorn med internationella parter, partsutsedd
- Tvist rörande skeppsbyggnad med internationella parter, partsutsedd
- Transporträttslig tvist beträffande skadat gods med internationella parter, partsutsedd
- Entreprenadtvist rörande fel och dröjsmål inom tung industri med internationella parter, ordförande
- Tvist om köp av aktier med svenska parter, partsutsedd
- Transporträttslig tvist med svenska parter, partsutsedd
- Allmän kommersiell tvist med svenska parter, partsutsedd
- Transporträttslig tvist rörande fel i vara med svenska parter, partsutsedd
- Tvist med koppling till rymdindustrin med internationella parter, partsutsedd
- Tvist med koppling till IT-sektorn med svenska parter, partsutsedd
- Tvist med koppling till telekomsektorn med svenska parter, ensam skiljeman
- Transporträttslig tvist med svenska parter, ensam skiljeman
- Tvist med koppling till logistik med svenska parter, ordförande

Rankingar
- Global Leader Arbitration, Who’s Who Legal, 2021
- National Leader Arbitration Sweden, Who’s Who Legal, 2021