<

Olof Rågmark
Advokat
Telefon: +46 709 503 589
E-post: olof.ragmark@ragmark.se
Språk: svenska och engelska

Om Olof
Olof Rågmark är specialiserad inom internationella och inhemska skiljeförfaranden. Han agerar både som skiljeman och som ombud i såväl ad hoc-skiljeförfaranden som institutionella skiljeförfaranden. Han har en omfattande erfarenhet av att hantera tvister rörande återförsäkring och internationella entreprenadavtal, sjö-och transporträttsliga tvister samt tvister inom energi- och kommunikationssektorn. Han har erfarenhet av tvister angående prisändrings- och indexeringsklausuler inom den europeiska gas- och energisektorn. Som ombud och skiljeman i internationella skiljeförfaranden har Olof Rågmark också hanterat tvister beträffande varaktiga anskaffningsavtal rörande råvaror samt tvister härrörande från M&A-transaktioner och tvister mellan aktieägare.

Professionell bakgrund och utbildning
Delägare Rågmark & Partners, Stockholm, 2021–
Delägare, Olof Johan Rågmark Advokatbyrå, Stockholm, 2016-2020
Delägare, Advokatfirman Delphi, Stockholm, 2008–2015
Delägare, White & Case, Stockholm, 2001–2008
Delägare, Johnsson & Johnson Advokatbyrå, Stockholm, 1989–2001
Svea hovrätt, Stockholm, 1987–1989
Linköpings tingsrätt, 1985–1987
Studier i sjö- och sjöförsäkringsrätt, Oslo universitet, 1981
Jur. kand., Uppsala universitet, 1985

Medlemskap
Advokatsamfundet
International Bar Association
International Law Association
Swedish Arbitration Association
Association of International Arbitration

CV som PDF-dokument

Under de senaste åren har Olof Rågmarks arbete som skiljeman omfattat bl.a. följande.

Ad hoc-skiljeförfaranden
- Allmän kommersiell tvist med svenska parter, ordförande
- Entreprenadtvist med svenska parter, partsutsedd 
- Entreprenadtvist med svenska parter, partsutsedd 
- Entreprenadtvist med svenska parter, partsutsedd 

ICC-skiljeförfaranden
- Tvist rörande inomkontraktuellt skadestånd med internationella parter, ensam skiljeman

SCC-skiljeförfaranden
- Tvist med koppling till rymdindustrin med internationella parter, partsutsedd
- Tvist med koppling till IT-sektorn med svenska parter, partsutsedd
- Tvist med koppling till telekomsektorn med svenska parter, ensam skiljeman
- Transporträttslig tvist med svenska parter, ensam skiljeman
- Tvist med koppling till logistik med svenska parter, ordförande
- Tvist rörande fel och dröjsmål inom tung industri med internationella parter, partsutsedd
- Tvist rörande skeppsbyggnad, internationella parter, partsutsedd
- Försäkringstvist, svenska parter, partsutsedd
- Tvist med koppling till energisektorn, internationella parter, partsutsedd

Rankingar
- National Leader Arbitration Sweden, Who’s Who Legal, 2023